FAQ

Czy posiadacie certyfikację ISO?

Tak, posiadamy certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie dystrybucji, wdrażania, szkolenia i serwisowania systemów informatycznych.

Jaką szczegółową certyfikację posiada zespół S4Engineers?

Zespół S4Engineers posiada najwyższą certyfikację inżynierską oferowanych producentów, ale nie tylko. Znamy się bardzo dobrze na Cisco, IBM/Lenovo, VMware i wielu innych kluczowych dostawcach.

Czy świadczycie usługi poza terytorium Polski?

Tak, realizujemy usługi poza Polską, realizowaliśmy projekty m.in. w Niemczech, Słowenii czy Islandii.

Czy świadczycie usługi w jęz. angielskim?

Tak, świadczymy usługi w jęz. angielskim.

Do kogo można się zwracać w sprawie szczegółowego zakresu usług?

W wszelkich pytaniach dotyczących usług proszę o kontakt z Bogdanem Latą Service Sales Team Leaderem bogdan.lata@s4e.pl.

Czy posiadacie wystarczające zasoby do realizacji usług inżynierskich?

W chwili obecnej posiadamy 13 inżynierów i nasz zespół systematycznie rośnie. Dodatkowo świetnie orientujemy się w polskim rynku IT i mamy dostęp do wielu specjalistów pracujących na zlecenie.

W jaki sposób S4E świadczy usługi serwisu naprawczego i maintenance'u?

S4E jest dostawcą usług serwisowych, autoryzowanym przez producentów dystrybuowanego sprzętu i oprogramowania. Zgłoszone awarie przyjmowane są przez całodobowe Call Center, naprawy onsite realizowane są przez grupę 37 serwisantów, dyżurujących w 17 punktach serwisowych na terenie całego kraju. Części zamienne, niezbędne do realizacji potencjalnych napraw, oczekują na użycie w 7 magazynach serwisowych. Niezależnie od własnych magazynów części zamiennych, nasi inżynierowie mają dostęp do wiedzy, wsparcia i magazynów części zamiennych Producentów, z którymi ściśle współpracują na każdym etapie realizacji naprawy. Infrastruktura serwisowa i wdrożone procedury, gwarantują skuteczną realizację usług serwisowych z czasem naprawy do 4 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Dzięki wdrożonej aplikacji serwisowej, Klient, drogą mailową, otrzymuje pełną informację o postępie prac naprawczych, na każdym etapie realizacji zgłoszenia.

W jaki sposób należy zgłaszać awarie sprzętu i oprogramowania objętego serwisem S4E?

Awarie można zgłaszać telefonicznie na numery infolinii (12) 444-65-00, 801 090 101 lub pocztą elektroniczną na adres serwis@s4e.pl . Zgłoszenia dokonane pocztą elektroniczną, z czasem naprawy krótszym niż 24h wymagają telefonicznego potwierdzeniem zgłoszenia. Użytkownik zostanie powiadomiony o przyjęciu zgłoszenia do realizacji drogą mailową w ciągu 30 minut od momentu zgłoszenia awarii.

W czyim imieniu realizowane są usługi?

S4Engineers świadczy usługi wyłącznie w imieniu Partnerów i Producentów. Zakres i sposób realizacji usług jest zgodny z oczekiwaniami Partnera.

Czy oferowane usługi wdrożeniowe obejmują również szkolenia z zakresu implementowanych rozwiązań?

Tak, w ramach usług wdrożeniowych S4Engineers, wspólnie z S4Edu realizuje warsztaty, instruktaże i szkolenia (w tym certyfikowane przez Producentów). Szkolenia odbywają się w certyfikowanych ośrodkach szkoleniowych S4Edu w Warszawie lub Krakowie, na życzenie również w siedzibie Klienta.

Partnerzy
technologiczni:

Commvault
Huawei
Quantum
Nutanix
Dell